Personāla atlase
Atlases process sākas ar uzņēmuma iepazīšanu, vakances analīzi un prasību definēšanu. Pievēršam uzmanību formālām prasībām, kā arī rūpīgi iepazīstamies ar uzņēmumu kultūru, vērtībām un stratēģiju. Tikai pēc rūpīgas izpētes seko vienošanās par atlases procesa gaitu.
Lai uzrunātu atbilstošākos kandidātus, veicam tirgus izpēti un izmantojam tiešo piesaisti, kā arī personīgo kontaktu tīklu, datu bāzes un tikai atsevišķos gadījumos publicējam sludinājumus. Personīgas tikšanās laikā ne tikai izvērtējam kandidātu atbilstību formālajām prasībām un uzklausām veiksmes stāstus, bet arī noskaidrojam motivāciju un atbilstību uzņēmuma kultūrai un vērtībām. Fināla kandidāti tiek iesaistīti novērtēšanā, kā arī pēc saskaņošanas tiek ievāktas atsauksmes. Turpinām darbu līdz uzņēmumam ir darbinieks un turpinām komunikāciju ar klienta pārstāvi un kandidātu arī pēc projekta noslēguma.

Novērtēšana
Piedāvājam kompetenču novērtēšanu un testēšanu kā atsevišķu pakalpojumu.
Izmantojam kompetenču novērtēšanas pieeju. Kompetenču modeļi tiek izstrādāti, analizējot konkrēto amatu kritiskās rīcības. Atkarībā no amata specifikas novērtēšanā tiek izvēlētas vairākas metodes - analītiskie un personības testi, uzvedības intervija, dokumentu analīze, lomu spēles. Novērtēšanu veicam dzimtajā valodā, izmantojot starptautiskus un adaptētus testus.

Personalizēti pakalpojumi personālvadības jomā

Addo piedāvā savus pakalpojumus Latvijā, bet sadarbībā ar partneriem Lietuvā un Igaunijā mēs varam realizēt projektus Baltijas valstīs.