Komandas darbs - mūs apvieno vairāk nekā 15 gadu veiksmīga pieredze personāla atlasē un novērtēšanā, kā arī praktiska pieredze personāla vadībā un personāla attīstībā. Mēs augstu vērtējam personāla vadības lomu uzņēmumā un apzināmies, kādu vērtību sniedz darbinieki biznesa mērķu sasniegšanā. Ar mērķtiecīgu darbu un pozitīvu sadarbību mēs nodrošinām solījumu izpildi un augstu klientu apmierinātību.

Veiksmīga pieredze – augstākā un vidējā līmeņa vadītāju atlasē dažāda lieluma uzņēmumiem, kā arī pieredze vadošo speciālistu atlasē ļoti dažādās biznesa jomās – pakalpojumi, FMCG, farmācija, vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība, ražošana, būvniecība, nekustamie īpašumi u.c., kā arī ir pieredze sadarbībā ar valsts uzņēmumiem un nevalstiskām organizācijām. 

Augsti ētikas standarti – vienmēr izvērtējam savas iespējas un nekad nesolām to, ko nevaram izpildīt. Sniedzam objektīvu informāciju par savu pieredzi, kā arī par situāciju darba tirgū. Sadarbībā ar klientiem un kandidātiem ievērojam konfidencialitāti, rīkojamies saskaņā ar darba likumu un citu LR likumdošanu.

Sociālā atbildība – iespēju robežās atbalstām tos, kuriem nepieciešama palīdzība, piedaloties labdarības kampaņās un atbalstot dažādus pasākumus.